Basın ve Kamuoyuna, 17.10.2012

Alevilik İnancı İsviçre`nin Basel Kantonun Parlamentosunda, Kanton Anayasa`sının 133. Maddesinin verdiği hak doğrultusunda 17. Ekim 2012`de tanındı.

2010 yılın`da İsviçre`nin Basel kantonun`da bulunan iki Alevi Derneğimizin (Basel Alevi-Bektaşi Kültürbirligi ve Basel ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi) Basel ükümetine Alevilik İnancının tanınması için başvuru yaptılar. Yaklaşık 20 senedir Basel Kantonun`da Alevilik için mücadele eden iki Alevi Derneği aynı zamanda bulundukları Kantondaki diğer inanç kurumlarının`da bağlı olduğu kurumlarda ve Kantonun uyum kurumlarında aktif olarak çalışıyorlar.

Basel Kanton Hükümeti Alevi Kurumlarının Başvurusunu, Kanton anayasasının gerekleri olan; Alevilik inancının toplumsal anlamı, hukukun üstünlüğünü kabul etmesi, diğer inanç özgürlüğünü kabul etmesi, Alevi kurumlarının gider ve gelirlerinin şeffaf olması gibi gerekleri yerine getirdiğinden dolayı olumlu bir Rapor ile Eğitim ve Kültür Komisyonu`na havale etti. Eğitim ve Kültür Komisyonu`da Alevilerin Başvuru`sunu olumlu bir rapor ile Kanton Parlamentosuna havale etti.

Kanton Parlamentosu`da büyük bir çoğunluk ile Aleviligin İnanç olarak Basel Kantonun`da kabul edilmesini 17. Ekim 2012de bütün partilerin desteği ile onayladı. Basel Parlamentosundaki oylamanın sonucu, Aleviliğin resmi İnanç olarak tanınmasına 68 evet e karşı 1 hayır 13 çekimser oy ile sonuçlandı.

Bu tanınma ile İsviçre`de ilk olarak Hıristiyan ve Yahudilik dışında, tanınan ilk inanç Alevilik oluyor.

Bu tanınma İsviçre`de Federasyon düzeyinde 17 kanton`da örgütlenen Alevi Kurumlarının özellikle yıllardır uyum konusunda yaptıkları başarılı çalışmaların`da bir taktiri oluyor. Bu kazınım Basel`deki Örgütlü Alevilerin başarısının bir sonucudur, bu basarının biz Alevilere yüklemiş olduğu misyonla birlikte, bundan sonrada yolumuza ve davamıza olan bağlılığımızla çalışmalarımız artarak kararlı bir şekilde devam edecektir.

Komisyon Adına Basın Sözcüleri:

Saygılarımızla

Daha fazla bilgi için:

Hasan Kanber                                             Mehmet Kabakçı

Basel Alevi-Bektaşi Kültür Birliği          Basel ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi

Tel.: 00 41 76 366 72 76                            Tel.: 00 41 79 294 10 13

   
© Alevitisches Kulturzentrum Regio Basel