ALEVİ SOFRA GÜLBENGİ
SOFRA GÜLBENGİ
Bismillah bismişah Allah Allah
Seberi Sübeer Mürşüdü Rehber
sundular kevser,
el hamdüllülah, el hamdüllülah
sofra Ali´nin nimmet Velinin
el hamdüllülah el hamdüllülah,
el şükürüllülah, nimmet i celil,
berekatü halil,
habibi huda
resülü kibriya
serveri enbiya Muhammed Mustafa Sahi velayet
Ali´yel Murteza aşkına.
Allah ulu sofra dolu her kim yedirdi lokma (kurban)
Hüseyin´in defterine kayd ola.
Nuri nebi keremi Imam Ali gülbengi
pirimiz Hünkarımız Hacı Bektaşi Veli
gerçek erenler demine
Hüü diyelim Hüü...

   
© Alevitisches Kulturzentrum Regio Basel